Overture

Jyrki Katainen, A Nordic perspective on the financial sector
Jan Christian Vestre, Hvordan skal vi finansiere næringslivets omstilling?

Føste Akt: Annerledeslandet dør

Trygve Slagsvold Vedum, Finansnæringens rolle i urolige tider
Debatt: Finansnæringens rolle i urolige tider
Kari Elisabeth Kaski, Tar ikke finansnæringen ansvar?

Andre Akt: Der inggen skulle tru...

Geir Holmgren, Forebygging må tas på alvor
Debatt: Klimaforebygging og tilpassning
Turid Grotmoll, Lønnsomheten i å forebygge

Tredje Akt: Menneske og maskin

Rolf Røtnes, Hva har vi å tjene på kunstig intelligens?
Morten Goodwin, Kunstig intelligens: Til inspirasjon
Tomas Norvoll, Regjeringens arbeid med digitalisering
Debatt: Norsk digitaliserings-og KI-politikk

Finanslunsj

Finanslunsj med PwC
Finanslunsj med Mastercard
Finanslunsj med BI
Finanslunsj med SAS Institute
Finanslunsj med Tietoevry