Finansnæringens dag 2024: Neste AktFinansnæringens dag 2024 Neste Akt

Finansnæringens dag 2024: Neste Akt

Vi står midt i store endringer. Geopolitisk uro, økonomisk tilbakeslag, klimaforandringer og teknologiske skift gjør at vi lever i spennende tider. Ingen vet hvordan neste akt vil se ut.

Hvordan skal vi håndtere klima og natur i stor endring? Hvordan vil arbeidsmarkedet endre seg når kunstig intelligens entrer scenen? Og hvordan skal bedrifter og privatpersoner lykkes i Norge, når vi skal gjennom det store sceneskiftet?

Vi kan ikke regissere fremtiden, men vi har alle en viktig rolle å spille. Vi vet at finansnæringen både ønsker, og kommer til å være, en del av løsningen. Spørsmålet er hvilken rolle vi skal spille.

Velkommen til neste akt.

Første Akt: Annerledeslandet Norge dør

I over to århundrer har finansnæringen i Norge bidratt til samfunnsutviklingen. I gode og i dårlige tider. De siste ti årene har vi sett rentene stupe, og bransjen har tilpasset seg gjennom utrettelig effektivisering. Men nå opplever vi, på første gang på lenge, at de økonomiske utsiktene er usikre. Dette faller sammen med en tid for monumental omstilling av samfunnet. Hvordan navigerer vi gjennom disse uutforskede farvannene? Hvordan kan finanssektoren bidra til å forme et nytt økonomisk landskap i denne transformative æraen?

Andre Akt: Der ingen skulle tru...

Klimaendringer og naturkatastrofer blir mer intense og hyppigere, og etterlater seg en sti av ødeleggelse både miljømessig, personlig og økonomisk. Til tross for de voksende advarslene, fortsetter samfunnet å nedprioritere forebyggende tiltak og tilpassing. Hva er kostnaden ved dette? Hvordan kan finanssektoren ta en ledende rolle i å fremme lønnsom forebygging og bærekraftig utvikling?

Tredje Akt: Menneske og Maskin

Teknologien har akselerert i et utrolig tempo, og vi står ved grensen til en ny epoke hvor samspillet mellom menneske og maskin vil definere vår fremtid. Hvordan vil dette samarbeidet forme finanssektoren? Hvordan få det beste ut av menneskene, når maskinene overtar deler av jobben? Vi utforsker potensialet for innovasjon og de etiske overveielsene som følger med denne nye bølgen av teknologisk fremgang.

På Finansnæringens dag 2024 inviterer vi til dypdykk i disse temaene. Vårt mål er ikke først og fremst å diskutere utfordringene, men se på løsninger, inspirere til handling og fremme et samarbeid som kan bidra til en god neste akt.  

TietoevryMastercardsasBIPwC