På scenen

Jan Christian Vestre,
Næringsminister

Jan Christian Vestre

Næringsminister, Ap
Næringsminister Jan Christian Vestre er også nestleder i Arbeiderpartiet. Tidligere har han vært styreleder for gjenreisningen av Utøya, politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgiver for Ap-representanter i Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget 2010-2012. Før Vestre ble næringsminister, var han daglig leder i møbelprodusenten Vestre.
Trygve Slagsvold Vedum
Finansminister

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister, Sp
Trygve Slagsvold Vedum er en norsk gårdbruker og politiker for Senterpartiet, og er finansminister siden oktober 2021. Vedum er gårdbruker fra Stange i Innlandet, han er leder i Senterpartiet siden 2014 og er innvalgt på Stortinget fra Hedmark valgdistrikt siden 2005. Vedum var landbruks- og matminister fra 2012 til 2013. 
Benedicte Schilbred Fasmer
Styreleder Finans Norge og konsernsjef SpareBank 1 SR-Bank

Benedicte Schilbred Fasmer

Styreleder, Finans Norge
Konsernsjef, SpareBank 1 SR-Bank
Benedicte Schilbred Fasmer har vært konsernsjef i SpareBank1 SR-Bank, landets nest største norskeide finanskonsern, siden januar 2021. Hun har lang erfaring, både som leder og styrerepresentant, fra finanssektoren, industri og shipping. Hun er i dag også styreleder i finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge.
Jyrki Katainen
Head of Group Public Affairs, Nordea

Jyrki Katainen

Head of Group Public Affairs, Nordea
Jyrki Katainen er Head of Group Public Affairs i Nordea, med en omfattende politisk bakgrunn. Han var Europakommisjonens visepresident med ansvar for arbeid, vekst, investeringer og konkurranseevne i 2014-2019. Han var Finlands finansminister i 2007-2011 og statsminister fra 2011-2014.
Kari Olrud Moen
Administrerende direktør, Finans Norge

Kari Olrud Moen

Administrerende direktør, Finans Norge
Kari Olrud Moen er administrerende direktør i Finans Norge. Hun har tidligere blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet i to ulike perioder, og har jobbet i embetsverket i Finansdepartementet og som politisk rådgiver på Stortinget. Hun har også bred erfaring fra finans- og næringsliv, både som konserndirektør i DNB og konsulent i McKinsey.
Per Mathis Kongsrud
Direktør, Finanstilsynet

Per Mathis Kongsrud

Direktør, Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud har vært finanstilsynsdirektør siden midten av august 2023. Han kom da fra stillingen som leder av Finanstilsynets avdeling for digitalisering og analyse. Kongsrud er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra statsforvaltningen. Fra 2002 til 2005 var han i OECD i Paris.
Marianne Marthinsen
Direktør for strategi, innsikt og analyse, Finans Norge

Marianne Marthinsen

Direktør for strategi, innsikt og analyse, Finans Norge
Marianne Marthinsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har fire perioder bak seg som stortingsrepresentant for Ap og har blant annet vært partiets finanspolitiske talsperson. Marthinsen er også en aktiv skribent og forfatter. I Finans Norge er hun direktør for strategi, innsikt og analyse, og har ansvaret for å bidra til en faktabasert og kunnskapsdrevet organisasjon. Marianne Marthinsen er også konferansier for Finansnæringens Dag 2024.
Kari Elisabeth Kaski
Finanspolitisk talsperson i SV

Kari Elisabeth Kaski

Finanspolitisk talsperson, SV
Kari Elisabeth Kaski er en norsk politiker fra Sosialistisk Venstreparti (SV) som i 2017 ble stortingsrepresentant for Oslo. Da hun ble valgt inn på Stortinget, var hun partisekretær i SV (2015-2017).  I 2011-2015 var hun tilknyttet Miljøstiftelsen Zero, og hun har også bakgrunn fra Natur og Ungdom. Fra 2021 er hun andre nestleder i finanskomiteen.
Kjerstin Braathen, Konsernsjef DNB

Kjerstin Braathen

Konsernsjef, DNB
Kjerstin R. Braathen er konsernsjef i DNB Bank ASA og har over 20 års erfaring fra ulike roller i DNB-konsernet.  Hun har tidligere vært konserndirektør for konsern finans, for Bedriftsmarked Norge og mange års erfaring fra shipping. Kjerstin er også styreleder i Vipps og medlem i hovedstyret til Finans Norge, som er en del av NHO.
Tina Bru
Andre nestleder, Høyre

Tina Bru

Andre nestleder, Høyre
Tina Bru er en norsk politiker for Høyre, som er stortingsrepresentant for Rogaland siden 2013. Hun var olje- og energiminister i regjeringen Solberg 2020-2021. Fra 2020 er Bru andre nestleder i Høyre. Siden 2021 er hun første nestleder i finanskomiteen.
Tore Tenold
Administrerende direktør, KLP Skadeforsikring

Tore Tenold

Administrerende direktør, KLP Skadeforsikring
Tore Tenold kom til KLP og stillingen som administrerende direktør 1. oktober 2012. Han har vært administrerende direktør for SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og har tidligere jobbet i Aktiv forsikring og Vesta forsikring. Tenold har sin utdanning fra politiskolen, universitetet og Forsikringsakademiet.  
Marianne Sivertsen Næss
Leder av energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet

Marianne Sivertsen Næss

Leder, Energi- og miljøkomiteen (Ap)  
Marianne Sivertsen Næss er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet som siden 2021 er stortingsrepresentant for Finnmark. Fra 2022 er hun leder av energi- og miljøkomiteen, og er energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Siden 2021 er hun medlem i valgkomiteen.
Ole Erik Almlid
Administrerende direktør, NHO

Ole Erik Almlid

Administrerende direktør, NHO
Ole Erik Almlid har jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som viseadministrerende direktør med ansvaret for næringspolitikken i NHO. Han tiltrådte som administrerende direktør i desember 2018. Ole Erik Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap.
Turid Grotmoll
Konsernsjef, Fremtind

Turid Grotmoll

Konsernsjef, Fremtind
Turid Grotmoll er konsernsjef i Fremtind, et forsikringsselskap eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB. Hun var tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Gruppen, og har mange års erfaring fra NRK og ulike deler av Telenor. Hun har utdannelse som ingeniør og lærer, og har en Master of Management/scenarioutvikling fra BI. Turid Grotmoll er visepresident i NHO, samt styremedlem i Finans Norge og i Skift – næringslivets klimaledere.
Rolf Røtnes
Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk Analyse

Rolf Røtnes

Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk Analyse
Rolf Røtnes er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk Analyse og har inngående forståelse av verdiskaping og innovasjonsdynamikk i både norsk og internasjonalt næringsliv. Hans ekspertise dekker detaljerte analyser av arbeidsmarkeder og regional utvikling, med særlig fokus på fremtidens utfordringer og muligheter. Røtnes har spesialisert seg på scenariometodikk og fremtidsanalyser koblet med samfunnsøkonomiske analyser. Han er medforfatter av rapporten «Kunstig intelligens – nytte, muligheter og barrierer» utarbeidet på vegne av Finans Norge, Abelia og Nelfo. Rapporten markerer et viktig bidrag til forståelsen av kunstig intelligens i norsk næringsliv og hvilke konsekvenser kunstig intelligens har for arbeidsmarkedet og norsk verdiskaping framover.
Guri Melby, Leder i Venstre

Guri Melby

Leder, Venstre
Guri Melby er en norsk politiker for Venstre. Hun ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2021. Hun var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering fra 13. mars 2020 til 14. oktober 2021. Melby har siden 26. september 2020 vært leder av Venstre. Fra 2021 er hun andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen og medlem i valgkomiteen.
Nikolai Astrup

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant, Høyre
Nikolai Astrup har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009. I Erna Solbergs regjering hadde han tre statsrådposter. Astrup var utviklingsminister fra 2018 til 2019, deretter fikk han rollen som Norges første digitaliseringsminister fra 2019 til 2020.  Fra 2020 til 2021 var han kommunal- og moderniseringsminister. Fra 2021 er Astrup medlem i energi- og miljøkomiteen.
Steinar Simonsen
Konsernsjef, Eika-Gruppen

Steinar Simonsen

Konsernsjef, Eika-Gruppen
Steinar Simonsen er konsernsjef i Eika Gruppen fra januar 2024. Han har siden 2013 vært en sentral del av konsernledelsen i Eika Gruppen med ansvar for banksamarbeidet, IT og infrastruktur. Han har også en lang karriere fra konsulentbransjen, blant annet som CEO i Capgemini Consulting og partner i Ernst & Young. Simonsen er styreleder ved Forsvarets Høyskole og han er utdannet sivilingeniør fra NTNU.
Frederick Hjertø, Spesialrådgiver, Finans Norge

Frederick Hjertø

Spesialrådgiver, Finans Norge
Frederick Hjertø er en siviløkonom utdannet ved NTNU. Han jobber som Spesialrådgiver i Finans Norges arbeidslivsavdeling, og er del av de sentrale tariffoppgjørene i finansnæringen. Han utfører analyser, håndterer lønns- og arbeidslivsstatistikk, og gir rådgivning til Finans Norges medlemmer. Han deltar aktivt i næringens kompetansearbeid, ledende i Finans Norges kompetanseundersøkelse, Kompetansesjekken, og innehar en styreposisjon i bransjestyreprogrammet for finansnæringen. Før sin nåværende rolle i Finans Norge, var han rådgiver i NHO. Frederick Hjertø er konferansier for Finansnæringens Dag 2024.
Anne Kari Eriksen, Ordfører Nesbyen

Anne Kari Eriksen

Ordfører, Nesbyen
Anne Kari Eriksen ble valgt til ordfører i oktober 2023, bare måneder etter uværet Hans. Hun har tidligere erfaring fra kommunestyret, hvor hun hadde fokus på hytteutbyggingen og bevaring av myr i hytteplanene. Hun representerer Senterpartiet, og startet allerede sin politiske karriere som aktiv ungdomspolitiker. Anne Kari er utdannet farmasøyt og hatt ulike jobber innen farmasiens virke.
Martin Goodwin
Professor, UiA

Morten Goodwin

Professor, UiA
Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder og har en stilling som professor II ved OsloMet. Han er medgründer og ledende forsker hos AI Experts, og fungerer som nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning. Han er anerkjent som en av Norges fremste eksperter innen kunstig intelligens. Goodwin er involvert i en rekke omfattende forskningsprosjekter som dekker både grunnleggende og anvendt AI-forskning. Hans primære fokus er på potensialet AI har å tilby og avmystifisering av hans forskningsområde.
Tomas Norvoll, Statssekretær for digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Tomas Norvoll

Statssekretær, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Statssekretær Tomas Norvoll ble født i 1972 og vokste opp på Andenes. Han er nå bosatt i Bodø. I 1993 ble han innvalgt som stortingsrepresentant for Nordland og var medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i to perioder. Fra 2013 til 2022 var han leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune. I september 2022 ble Norvoll utnevnt til statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og fra desember 2023 ble han statssekretær for digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Bent Eidem

Adm. dir., Lokalbank Alliansen
Bent Eidem er administrerende direktør i Lokalbank Alliansen, en stilling han har hatt siden 2022. Han har over 30 års erfaring i bank og finans. Av disse var 20 år i Danske Bank, sist som Head of Financial Crime. Han har hatt mange ulike styreverv blant annet i Bits, Danica Pensjon og NTNU.
Geir Holmgren, Konsernsjef Gjensidige

Geir Holmgren

Konsernsjef, Gjensidige
Geir Holmgren (1972) har vært konsernsjef i Gjensidige fra 1. januar 2023. Holmgren har tidligere hatt ulike lederstillinger i Storebrand ASA, inkludert konserndirektør for bedriftsmarkedet og administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring.  Holmgren har en Cand Scient-grad fra Universitetet i Oslo og har gjennomført et business management-studium ved Griffith University Brisbane i Australia.
Konserndirektør, SpareBank 1 SMN

Astrid Undheim

Konserndirektør, SpareBank 1 SMN
Astrid Undheim har siden 2020 vært konserndirektør for teknologi og utvikling i Sparebank 1 SMN. I tillegg er hun styremedlem i Eiendomsmegler 1 Midt- Norge og BN Bank, samt medlem i rådet for SSB. Hun har en doktorgrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og 10 års erfaring fra Telenors forskningsavdeling hvor hun var leder for Analytics & AI.
TietoevryMastercardsasBIPwC